Aljegyző

Vithalmné dr. Skrihár Tünde

Tel.: +36 34 352 360
E-mail: aljegyzo@kisber.hu